Χάλκινο βραβείο για το φετινό βιολογικό πρώιμης συγκομιδής στον διεθνή διαγωνισμό του Λονδίνου
image/jpeg quality-Bronze-01-London-IOOC-logo_final-3.jpg (49.2 kB)